Бортого
Ангилал : Бортого

Төрөл бүрийн хэмжээтэй хүнсний ногооны үрсэлгээ хийх, мод бут сөөг бойжуулж, тарих зориулалттай. Хэт ягаан туяаны хамгаалалттай бат бөх материалаар хийгдсэн, 5-8 ашиглагдана.  БНСУ