ОЛОН МӨРТ ҮРЛЭГЧ

Бүх төрлийн бөөрөнхий үртэй нарийн ногоог 1-4 эгнээгээр үрлэнэ. Үр хоорондын зай, гүнийг тохируулна. 25 морины хүчтэй тракторт угсарна.