Үл буцаах клапан
Ангилал : Холбогчууд

Материал: Полиэтилен

Хэмжээ: 100мм