Мананжуулагч хошуу- 4 салаа
Ангилал : Манажуулагч

Мананжуулагч нь хүлэмжийн агаарын харьцангуй чийгшлийг нэмэгдүүлж, температурыг бууруулдаг. 

Дөрвөн салаа бүхий хошуу нь усыг маш нарийн тоосруулах бөгөөд ажиллах болон зогссон үедээ усан дусал үүсгэхгүй.

Хошуу хооронд 1.0-1.5м, эгнээ хоорондоо 2.0-3.0м зайтай суурилуулна.