Цэцгийн сав
Ангилал : Цэцгийн сав
  • Модель дугаар: 9-7, 9-8                             
  • Өнгө: Бор хүрэн                                  
  • Урт: 27см, 30см                
  • Өргөн: 21см, 23см
  • Өндөр: 10см, 12см                  
  • Суурийн урт: 16см, 20см                       
  • Суурийн өргөн: 10см, 12см