Роторт сийрүүлэгч

Үзүүлэлт

1

Загвар

1GQN-140

2

Ажлын өргөн

140см

3

Ажлын гүн

15см

4

Хөтлөгч

Голдоо байрлалтай

5

Ирний тоо

30

6

Жин

230кг

7

Агергатлах тракторын хүчин чадал

25- дээш м.х