Тунелийн төмөр

Хавар намрын цагт таримлыг салхи болон хүйтрэлтээс хамгаалж тунелийг хэрэглэдэг. Тунелийг ашиглахын давуу талууд:

Шөнийн хүйтрэлт, салхинаас хамгаална

Тариалах болон ургац хураан авах хугацааг түргэсгэнэ

Хүлэмжтэй хальцуулахад хэрэглэхэд хялбар, хямд өртөгтэй

Температурыг 2-3 хэмээр нэмэгдүүлнэ