Модний бортого
Ангилал : Бортого

Модний суулгац ургуулах зориулалтай. 

  • Диаметр: 45см
  • Өндөр: 30см