Тунелийн төмөр

Хавар намрын цагт тарьмалыг салхи болон хүйтрэлтээс хамгаалж тунелийг хэрэглэдэг. Тунелийг ашиглахын давуу талууд:

  • Шөнийн хүйтрэлт, салхинаас хамгаална.
  • Тариалах болон ургац хураан авах хугацааг түргэсгэнэ.
  • Хүлэмжтэй хальцуулахад хэрэглэхэд хялбар, хямд өртөгтэй.
  • Температурыг 2-3 хэмээр нэмэгдүүлнэ. БНСУ