Багануур дахь Кореан Эйрийн Төгөл

Иж бүрэн усалгааны систем


Төслийн нэр: Монгол улс дахь Кореан Эйрийн төгөлд дуслын усалгааны систем суурилуулах

Захиалагч: БНСУ-ын “Кореан Эйр” компани

Гүйцэтгэгч: Монгол улсын “Мөнх ногоон тал” ХХК

Гэрээний нэр: Усалгааны байгууламж барьж нийлүүлэх

Байршил: Монгол улс, Багануур хот, Кореан Эйрийн төгөл

Гэрээний гүйцэтгэх хугацаа: 2019.02.01-2019.04.30 өдөр

 Төслийн нэр: Монгол улс дахь Кореан Эйрийн төгөлд дуслын усалгааны систем суурилуулах

Усалгааны системийн төрөл: Дуслын усалгаа

Талбайн хэмжээ: 44га