ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХӨГЖЛИЙН ПАРК

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболорын санаачлагаар Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн суманд Монголын хамгийн олон хүлэмжтэй үйлдвэрлэл хөгжлийн парк байгуулав.