Говийн шим ХАА хөтөлбөр

Говийн шим хөдөө аж ахуйн хөтөлбөр “Мөнх ногоон тал” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн захиалгаар Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, БаянОвоо сумдад энэхүү хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ.


Говийн шим хөдөө аж ахуйн хөтөлбөр  “Мөнх ногоон тал” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн захиалгаар Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, БаянОвоо сумдад энэхүү хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ.