Оюу Толгой ХХК-ийн Мод үржүүлгийн газар

“Мөнх ногоон тал” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн захиалгаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумданд энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ.


“Мөнх ногоон тал” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ийн захиалгаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумданд энэхүү төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ.