Гүн сийрүүлэгч
Ангилал : Культиватор

Хөрсийг 10-15см гүн, 120см өргөнтэйгээр бутлаж боловсоруулна. Бутлалтын хэмжээг сийрүүлэгчийн эргэх хурдаар тохируудлаг. Хаврийн тахиалалт эхлэхэд хамгийн түрүүнд гүн сийрүүлэгчээр явж дагтаршсан хөрсийг сэндийлж бутладаг.