Роторт сийрүүлүүр

Хөрсийг хагалж, бутлах, сийрүүлэн, тэгшилж, тарихад бэлэн болгоно. 25 морины хүчтэй тракторт угсарна.