Хөдөлгүүрт үрлэгч

Ихэнх төрлийн нарийн ногооны үрийг үрлэнэ. Эгнээний тоо 10. Үр хоорондын зайг 5-51см, үрийн гүнийг 1-5см тохируулна. Бензин хөдөлгүүртэй.