Хөдөлгүүрт үрлэгч

Ихэнх төрлийн нарийн ногооны үрийг үрлэнэ. Энгээний тоо 10. Үрийн гүн болон эгнээний тоог тохируулна. Бензинээр ажиллана.