Түргэн холбогч
Ангилал : Холбогчууд

Материал: Полиэтилен

Хуванцар хоолойг хавтгай шланктай холбоход хэрэглэнэ.

Хэмжээ: 50х50мм