Шилжүүлэн холбогч
Ангилал : Холбогчууд

Материал: Полиэтилен

Хэмжээ: 80х50мм