Дуслын усалгааны хоолой-Вотерфол

Хүлэмж болон ил талбайд хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ услах зориулалттай дуслын хоолой:

  •          Дотоод диаметр: 16.0мм
  •           Ханын зузаан 0.3мм
  •           Дуслуурын хоорондох зай 10см, 20см, 30см, 40см, 50см
  •           Дуслах усны хэмжээ: 1.1 л/цаг
  •           Ажиллах даралт: 0.5-1.5 кг/см2
  •           Даралт тэсвэрлэх чадвар: -4.0кг/см2