Үндсэн хоолой
Ангилал : Үндсэн хоолой

 

  • Материал: Полиэтилен материалаар хийгдсэн учир маш хөнгөн, бат бөх чанартай
  • Хэмжээ: 13мм, 15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм, 75мм
  • Хэрэглээ: Барилга, уул уурхайн салбарт ус дамжуулах, ус зайлуулах, хөдөө аж ахуйнд төрөл бүрийн усалгаанд өргөн хэрэглэнэ
  •  Эдэлгээний хугацаа: 60жил
  • Тэсвэрлэх даралт: 6 бар