Нийлэг хальсан зуны хүлэмж

Монгол улсад дагаж мөрдөх MNS-6636-2016 стандартын шаардлага хангасан хавар, зун, намар ашиглагдах нийлэг хальсан хүлэмжүүдийг хэрэглэгчдийн сонголтоор 4х8, 6х10, 6х20, 6х30-100, 8х10, 8х20, 8х30-100 болон нийлмэл оройт хүлэмжүүдийг үйлдвэрлэж байна. Манай хүлэмжүүд нь Монгол орны нөхцөлд тохирсон материал, тоног төхөөрөмжийн сонголттой, зах зээлд анх танилцуулагдснаас хойш 19 жилийн хугацаанд бүх хот аймаг сумдад суурьлуулагдан, одоо хүртэл ашиглагдаж байна.