Үндсэн хоолойн холбогч
Ангилал : Холбогчууд

Материал: Полиэтилен

Хэмжээ: 20мм, 25мм, 40мм, 50мм