Эмээл
Ангилал : Холбогчууд

Материал: Полиэтилен

Хэмжээ: 20х13мм, 25х13мм, 40х13мм, 50х13мм, 40х20мм, 40х25мм, 50х20мм, 50х25мм