Эрвээхэй хаалт
Ангилал : Холбогчууд

Материал: Полиэтилен

Хэмжээ: 16мм