Намираа хоолой
  • Материал: Сайн чанарын полиэтилен
  • Өргөн: 60мм
  • Голчын хэмжээ: 38мм
  • Услах өргөн: 6м хүртэл
  • Нэг эгнээнд суурилуулах тохиромжтой уртын хэмжээ: 80м
  • Ханын зузаан: 0.215мм
  • Ажиллуулах тохиромжтой даралт: 0.5кг/см2
  • Намираа бороо мэт зөөлөн услана. Хүлэмж болон ил талбайд ихэнх төрлийн таримлыг услахад хэрэглэдэг.