Намираа салаалагч

Материал: Полиэтилен

Хэмжээ: 50мм, 80мм

Хэрэглээ: Намираа хоолойг уян хоолойноос 2 тийш салаалахад хэрэглэнэ.