Хаяавч нийлэг хальс

Тунгалаг цэнхэр өнгөтэй, 0.10мм зузаантай, 70см өргөнтэй хүлэмжийн хаяавч хийх зориулалттай нийлэг хальс юм. Уг нийлэг хальс нь -50-өөс +50 хэмд физик шинж чанараа алддаггүй, маш тунгалаг.   БНСУ