Цэцгийн савны суурь
Ангилал : Цэцгийн сав
  • Модель дугаар: 3, 4, 8, 9, 10
  • Өнгө: Цагаан
  • Хэлбэр: Дугуй-ирмэгээрээ дэлбээтэй
  • Диаметр:  16см, 18см, 28см, 30см, 34см