Хөрс

Үрсэлгээ хийх зориулалттай. Савлагаа 50л. БНСУ