Даруулга уяа
Ангилал : Даруулга уяа

Хүлэмжийг даруулж, бэхлэх зориулалттай полиэтилен уяа юм. Даруулга нь дотроо сатурк гүйлгэж хүчитгэсэн. 1 боодолдоо 150м урттай. БНСУ