Утас ээрэгч
Ангилал : Утас ээрэгч

 Хөл педальтай утас ээрэгч. Хүрдны диаметр-560мм, Өндөр-840мм, урт-810мм, өргөн-360мм