Гар сам
Ангилал : Гар сам

Ноос сэмлэх гар сам. Байгалийн цэвэр модон хийцтэй. Урт өргөн 200мм, өргөн-120мм