Гар сам
Ангилал : Гар сам

Ноос сэмлэх гар сам. Байгалын цэвэр модон хийцтэй. Урт өргөн 200мм, өргөн-120мм