Нийлэг хальс түгжигч

Хүлэмжийн нийлэг хальс бэхлэх зориулалттай. Зэврэлтээс хамгаалж цайрдсан, ган төмөр материалаар хийгдсэн. 6м урттай.  БНСУ