Нарны гэрэл бууруулагч тор

Хүлэмжийг хэт халалтаас хамгаалах зориулалттай полиэтилен утсаар сүлжиж хийсэн тор. Нарны гэрлийг 55% бууруулна. Ашиглалтын хугацаа 3-5 жил. Хэмжээ: 4м х 9м, 6м х 12м, 6м х 22, 8м х 22м, 6м х 30м, 8м х 30м БНСУ