Байцааны үрслэг суулгагч

No

Үзүүлэлт

1

Загвар

2ZBX-2A

2

Мөрийн тоо

3

Мөр хоорондын зай

30-70см

4

Үрслэг хоорондын зай

20-40см

5

Суулгах гүн

5-12см

6

Оврын хэмжээ

Урт

Өргөн

Өндөр

 

1.70м

1.60м

1.40м

7

Жин

445кг

8

Ажлын хурд

0.5-0.9км/цаг

9

Бүтээмж

0.06-.01га/цаг

10

Тэнхлэг хоорондын зай

96см

11

Дугуйны хэмжээ

600-12/400-7

12

Тракторт холбох арга

Хүч сунгах гол

13

Операторын тоо

3 /жолоочийг оролцуулан/

14

Агергатлах тракторын хүчин чадал

25-40м.х