Зүлэг тэгшлэгч

No

Үзүүлэлт

1

Загвар

LM46-2L

2

Хадах өргөн

46см

3

Хөдөлгүүр

Загвар

GP140

Багтаамж

139cc

Түлшний савны багтаамж

1.3

Тосны савны багтаамж

0.5

Чадал

4 м.х

4

Хадах өндөр

3-8см

5

Хадах өндрийн тохиргоо

6

 

Өвс гаргалт

Хажуу хаялт, арын уут, нунтаглаж хэрчих

7

Өвсний савны багтаамж

70л

8

Явах хэлбэр

Гараар түлхэх

9

Асаах хэлбэр

Гар

10

Дугуйны диаметр /урд. арын/

20/28см

11

Жин

33.5кг