Хажуугийн салхивч нээгч

Хүлэмжийн хажуугийн салхивчийг нээх зориулалттай, уртааш 100м урт салхивчийг нээж хаах хүчин чадалтай. БНСУ