Хошуут анжис-2 корпуст
Ангилал : Анжис

No

Үзүүлэлт

1

Загвар

1L-225

2

Ажлын өргөн

50см

3

Ажлын гүн

20-25см

4

Корпусын тоо

5

Жин

75кг

6

Агергатлах тракторын хүчин чадал

25