Хошуут анжис-3 корпуст
Ангилал : Анжис

No

Үзүүлэлт

1

Загвар

1L-325

2

Ажлын өргөн

75см

3

Ажлын гүн

20-25см

4

Корпусын тоо

5

Жин

160кг

6

Агергатлах тракторын хүчин чадал

50