Дүүжин хадуур
Ангилал : Хадуур

No

Үзүүлэлт

1

Загвар

9G-2.1

2

Ажлын өргөн

2.1м

3

Хадах өндөр

5-6см

4

Жин

200кг

5

Ажлын хурд

5-8км/цаг

6

Бүтээмж

1.0-1.4тн/цаг

7

Агергатлах тракторын хүчин чадал

25-30м.х