Хөрсний хучлага нийлэг хальс

Хэрэглээ: ХАА-н зориулалтаар хүлэмж болон ил талбайд ургамалын ургах орчинд бичил цаг агаарын нөхцлийг бүрдүүлж дулаан, чийгийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. Үзүүлэлт: 0.015мм зузаан, 100 болон 120см өргөн, боодолдоо 500м урт, хар өнгөтэй. Давуу тал: Ууржилтыг багасгаж, чийгийг удаан хадгална. Хог ургамлын ургалтыг хязгаарлана. Ургацын хэмжээг нэмэгдүүлж, боловсрох хугацааг богиносгоно.