50 нүхтэй хоовон
Ангилал : Хоовон

Үрсэлгээ ургуулах полиэтилен хоовон. Урт нь 54см, өргөн нь 28см. 50ш нүхтэй. Нүхний хэмжээ амсраараа 4.6х4.6см, өндөр 5см, сууриараа 3х3см. Багтаамж 70сс. 3 жил хүртэлх хугацаанд ашигладаг.