50 нүхтэй хоовон
Ангилал : Хоовон

Үрсэлгээ ургуулах полиэтилен хоовон. Урт нь 54см, өргөн нь 28см.  50 ширхэг нүхтэй. Нүхний хэмжээ амсраараа 6х6см, өндөр 10см, сууриараа 2.7х2.7см. Багтаамж 100сс. 3 жил хүртэлх хугацаанд ашигладаг.