Роторт сийрүүлэгч

Үзүүлэлт

1

Загвар

1GQN-180

2

Ажлын өргөн

180см

3

Ажлын гүн

15см

4

Хөтлөгч

Голдоо байрлалтай

5

Ирний тоо

42

6

Жин

350кг

7

Агергатлах тракторын хүчин чадал

50- дээш м.х