Халуунаар үлээгч

Агуулах, зоорь, хүлэмжийн температурыг нэмэгдүүлж, дулаан байлгах зориулалттай. БНСУ

  • 1. Загвар: MH-100
  • 2. Зориулалт: Халаалт
  • 3. Гаргах дулаан: 100,000 ккал/цаг
  • 4. Агаарын температур мэдрэгчтэй
  • 5. Температур тохируулагчтай (өгөгдсөн хэмээс агаарын хэм өндөр болох үед халаагч автоматаар унтраад, агаарын хэм буурах үед автоматоор дахин ажиллана. Энэ нь түлшийг маш сайн хэмнэдэг.)
  • 6. Түлш: Дизель, керосин, ТС
  • 7. Түлш зарцуулалт: 8л/цаг
  • 8. Түлшний сав: Байхгүй (түлшний савтай шланкаар холбоно)
  • 9. Агаарын хоолой: 5м
  • 10. Зөөвөрлөлт: Дугуйтай