Модны нүх ухагч

Үзүүлэлт

1

Загвар

1WX-50

2

Ухах диамерт

50см

3

Ухах гүн

50-70см

4

Ажлын бүтээмж

30-60 сек/нүх

5

Холбох хэлбэр

Гурван цэгийн дүүжин

6

Хөтлөх төхөөрөмж

Арын байрлалтай хүч сунгах гол

7

Жин

200кг

8

Агергатлах тракторын хүчин чадал

25-аас дээш м.х