Овьёос, буудай үрлэгч
Ангилал : Үрлэгч

12  мөрний үрлэгч