Давсжилт хэмжигч

Ус болон хөрсний давсжилт хэмжинэ. Хөрсний давсжилт их байвал ургамалын ус шингээж чадвар буурдаг ба бодисын солилцооны тэнцвэр алдагддаг. Өөрөөр хэлбэл усалгаа хийхэд ургамал өөртөө ус шингээх чадамжгүй болдог. Иймээс хөрсний давсжилтыг хэмжиж давсжилтын төвшинг тогтоох шаардлагатай байдаг.