Сахар хэмжигч
Ангилал : Сахар хэмжигч

Төрөл бүрийн жимс, ногоо, шүүс зэрэгийн сахарын хэмжээг тодорхойлдог. Сахарын хэмжээг тодорхойлсноор тухайн жимс, ногооны болц, амтлаг байдлыг тогтооно.