Хашаа
Ангилал : Хашаа

Хашааны торон хавтан  1.5м өндөр, 3м урттай ган метал материалаар хийгдсэн. Зэврэлтээс хамгаалж цайрдсан. Шонгийн диаметр 50мм, урт 1.9м байна. Хашааны хавтан шонтойгоо эрэг боолтоор боогддог.

Торлогийн хэмжээ 8х16см, төмөр утасны диаметр 3-4мм. Явган хүний хаалга, 4м өргөнтэй автомашин орж гарах хаалгатай байж болно.